قاعده – حکمرانی کردن کارگردان فیلم نامزد اسکار

قاعده – حکمرانی کردن: کارگردان فیلم نامزد اسکار تاریخ سینما کارگردانی سینمایی انگلیسی کارگردان نامزدی سینمای انگلیس انگلیسی

گت بلاگز اخبار حوادث مختصات زلزله ۴ ریشتری «قائمیه» در استان فارس

زمین‌لرزه‌ای با بزرگای ۴ در مقیاس امواج درونی زمین، امروز «قائمیه» در استان فارس را لرزاند.

مختصات زلزله ۴ ریشتری «قائمیه» در استان فارس

مختصات زلزله ۴ ریشتری «قائمیه» در استان فارس

عبارات مهم : ایران

زمین لرزه ای با بزرگای ۴ در مقیاس امواج درونی زمین، امروز «قائمیه» در استان فارس را لرزاند.

به گزارش ایسنا، شبکه های لرزه نگاری مرکز لرزه نگاری کشوری موسسه ژئوفیزیک دانشگاه پایتخت کشور عزیزمان ایران در ساعت ۱0:39:27 ثانیه روز پنجشنبه 13۰ مهر ماه این زمین لرزه را ثبت کردند.

مختصات زلزله ۴ ریشتری «قائمیه» در استان فارس

مختصات این زمین لرزه که در عمق ۱4 کیلومتری زمین رخ داده، 29.86 درجه عرض شمالی و ۵۱.65 درجه طول شرقی ثبت شده است است.

این زمین لرزه در 6 کیلومتری قائمیه، 8 کیلومتری نودان و 27 کیلومتری کازرون در استان فارس رخ داده است.

زمین‌لرزه‌ای با بزرگای ۴ در مقیاس امواج درونی زمین، امروز «قائمیه» در استان فارس را لرزاند.

واژه های کلیدی: ایران | زلزله | استان فارس | مرکز لرزه نگاری کشور | اخبار حوادث

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz