قاعده – حکمرانی کردن کارگردان فیلم نامزد اسکار

قاعده – حکمرانی کردن: کارگردان فیلم نامزد اسکار تاریخ سینما کارگردانی سینمایی انگلیسی کارگردان نامزدی سینمای انگلیس انگلیسی

گت بلاگز اخبار اجتماعی تبانی شورا و شهرداری علت دستکاری در بودجه مدیریت‌شهری

عضو مجمع نماینگان پایتخت کشور عزیزمان ایران در مجلس با اشاره به تبانی شورای چهارم شهر و شهرداری جهت دستکاری در بودجه ۹۶ شهرداری، گفت: همراهی شورا و شهرداری نبای

تبانی شورا و شهرداری علت دستکاری در بودجه مدیریت‌شهری

تبانی شورا و شهرداری علت دستکاری در بودجه مدیریت شهری

عبارات مهم : مصوبات

عضو مجمع نماینگان پایتخت کشور عزیزمان ایران در مجلس با اشاره به تبانی شورای چهارم شهر و شهرداری جهت دستکاری در بودجه ۹۶ شهرداری، گفت: همراهی شورا و شهرداری نباید منجر به بروز تخلف یا فساد شود.

خانه ملت نوشت: عبدالرضا هاشم زایی راجع به دستکاری بودجه 96 شهرداری تهران، گفت: بودجه شهرداری به وسیله شورا تصویب می شود لذا دستکاری در بودجه تنها با نظر شورای شهر امکان پذیر نیست. به نظر می رسد شهرداری جهت این تغییرات با شورا هماهنگ کرده است.

تبانی شورا و شهرداری علت دستکاری در بودجه مدیریت‌شهری

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی، گفت: متاسفانه گزارش های مختلفی در ماه های اخیر از شهرداری اطراف فسادهای متعدد مطرح شده است که مورد نیاز است شورای شهر پنجم بررسی آنها را در اولویت قرار دهند.

وی ادامه داد: این دستکاری ها در صورتی که تایید شود قطعا با تبانی بین شورای شهر و شهرداری اتفاق افتاده لیکن بدون تبانی شورای شهر نمی تواند مصوبات را عوض کردن دهد.

عضو مجمع نماینگان پایتخت کشور عزیزمان ایران در مجلس با اشاره به تبانی شورای چهارم شهر و شهرداری جهت دستکاری در بودجه ۹۶ شهرداری، گفت: همراهی شورا و شهرداری نبای

هاشم زایی با بیان اینکه شورای شهر موظف به نظارت و تصویب بودجه بر اساس برنامه های توسعه و اسناد بالادستی هست، گفت: تخلفات و انحرافات شهرداری از پروژه ها و مصوبات باید به وسیله شورای شهر رصد شود لذا اینکه شورای شهر هم در این تخلف ها و دستکاری مصوبات با شهرداری همراه شود، قابل پذیرش نیست.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی، در ادامه گفت: شورای شهر باید بودجه های هر سال شهرداری را بر مبنای برنامه توسعه شهری تطبیق و تصویب کند، هر تغییری در مصوبات نیز باید با نظر تخصصی کمیسیون های مربوطه انجام گیرد، در مجموع آنچه در صحن شورای شهر به تصویب می رسد نباید متفاوت از آنچه مورد تایید فرمانداری قرار گرفته، باشد.

عضو مجمع نمایندگان پایتخت کشور عزیزمان ایران در مجلس شورای اسلامی، گفت: شورای شهر پنجم باید تمام این انحرافات و تخلفات را براق و خود بر مبنای برنامه توسعه شهر و اسناد بالادستی به تصویب مصوبات بپردازد، همراهی شورا و شهرداری جهت تسهیل در اجرای پروژه ها نیز خوب است ولی این همراهی نباید منجر به عدم نظارت و بروز فساد یا تخلف شود.

تبانی شورا و شهرداری علت دستکاری در بودجه مدیریت‌شهری

مجتبی شاکری رییس کمیته فرهنگی شورای شهر تهران، گفت: بررسی ردیف های مربوط به مأموریت های فرهنگی و اجتماعی، نشان می دهد نسخه تایید شده است به وسیله فرمانداری با نسخه نهایی که در صحن جهت آن رأی گیری شد، تفاوت دارد. از این رو در آخرین روزهای فعالیت رسمی همچنان پیگیر تخلفات کمیسیون برنامه و بودجه در زمینه دستکاری بودجه مصوب صحن هستیم ولی این درحالیست که مدیر کمیسیون برنامه و بودجه تلاشی جهت پاسخگویی نمی کند.

واژه های کلیدی: مصوبات | بودجه 96 | برنامه | شهرداری | شورای شهر | تصویب بودجه | شورای شهر تهران | مجلس شورای اسلامی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz